Ajutor pentru investitii

Cei șase piloni de stimulente pentru investiții:

Ajutorul de investiţii

Companii implicate în activități specifice, pot beneficia de credite fiscale pentru investiții de capital și de creare de locuri de muncă.

Dezvoltarea IMM-urilor

Granturi care vizează crearea și dezvoltarea de inovatoare start-up-uri, precum și dezvoltarea de perspectivă a întreprinderilor mici și mijlocii.

C & D și inovare

Diverse stimulente vor fi oferite pentru a stimula întreprinderile inovatoare de a se angaja în cercetare & dezvoltare.

Accesul la finanțare

Companiile pot fi asistate prin garanții pentru credite, credite preferențiale, subvenții la dobândă pentru împrumuturi sau de finanțare drepturi de autor, în cazul unor proiecte extrem de inovatoare.

Enterprise Support

Asistență pentru întreprinderi pentru a le sprijini în dezvoltarea competitivității lor internaționale, îmbunătățirea proceselor lor și crearea de reţele cu alte întreprinderi.

Ocupării forței de muncă şi formare profesională

Aceste stimulente sunt administrate de ocuparea forței de muncăși formare profesională Corporation. Întreprinderile sunt sprijinite în recrutarea de noi angajați și instruirea personalului lor.