Contabilitate si audit

Toate companiile din Malta sunt obligate să întocmească situații financiare auditate.
Firma noastra poate oferi acest serviciu pentru toate tipurile de companii.

La Ciantar Associates incurajam clientii nostri pentru a vizualiza procesul de audit ca o oportunitate de a identifica domeniile în care sistemele pot fi îmbunătățite și în cazul în care este optimizat eficienta.

Auditurile sunt efectuate în conformitate cu IFRS și personalul nostru de audit este compus cin persoane calificate si cu experienta.

În afară de audituri financiare vom oferi, de asemenea, de conformitate, audituri operaționale și de investigație în cazul în care este necesar.

1. Serviciide audit

Sciantar Associates auditeaza situatiile financiare individuale si consolidate ale clientilor nostri in conformitate cu Standardele de Audit International si conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Malta.

Pot exista situatii in care clientii nostri din alte tari doresc ca situatiile financiare sa fie transpuse intr-un format familiar, conform princiipilor de contabilitate si audit din tarile respective. De aceea, Ciantar Associates vine in intampinarea acestora prin raportari financiare si transpuneri de situatii financiare, oferindu-le clarificari si informatii aditionale. Din punctul de vedere al auditului intern, Sciantar Associates ofera solutii in scopul optimizarii raportarilor financiare si in vederea reducerii riscului de frauda.

Echipa noastra efectueaza verificari ale sistemelor de contabilitate, analize financiare, studii de tip Due Diligence (investigatii financiare) si ofera consultanta contabila.

Serviciile de audit oferite includ:

  • Audit intern ;
  • Audit financiar .

Auditul intern are drept scop: efectuarea verificarii activitatii organizatiei, mai precis respectarea politicilor, programelor si managementului, conform prevederilor legale; evaluarea adecvarii controalelor financiare si nefinanciare dispuse de conducerea societatii, cat si in ce masura sunt aplicate, in scopul cresterii eficientei activitatii economice; evaluarea adecvarii informatiilor financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva; protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare precum si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Malta. Activitatile specifice in procesul de audit financiar sunt urmatoarele: evaluarea sistemului care inregistreaza si proceseaza tranzactiile firmei auditate; evaluarea modului in care informatiile necesare realizarii situatiei financiare anuale pot fi furnizate; evaluarea sistemului de control intern.

2.  Servicii de contabilitate

Firma noastra ofera servicii de contabilitate pentru firme din cele mai diverse domenii de activitate, de la firme din industria de fabricare a firmelor  pana la firme din industria hotelieră și servicii.

Serviciile noastre includ toate nivelurile de contabilitate și reconcilieri până la stadiul de balanta de verificare, precum și de control al debitorilor, controlul stocurilor etc.

Noi oferim acest serviciu în casă pentru companiile mai mici, precum și la sediul clientului pentru firmele medii sau mari, se poate negocia, de asemenea, un onorariu fix lunar de administrare care poate include :  contabilitate și management și consultanță în domeniul fiscal, evitându-se astfel problemele de personal și, în același timp asigurând cel mai înalt nivel de servicii.